AVV II – prezentace projektů

Studentský workshop na FA ČVUT – "Architektura ve vzdělávání pokračuje"

V průběhu zimního semestru 2015 se nám podařilo za podpory FA ČVUT, Nadace české architektury i Spolku posluchačů architektury uspořádat pokračování studentského workshopu na FA ČVUT a FP TUL (odkazy viz níže), jehož cílem je příprava a ověření vzdělávacích aktivit (v návaznosti na rámcové vzdělávací programy) zaměřených na osvětu v oblasti architektury a urbanismu. Jelikož jednu ze základních charakteristik kulturní úrovně společnosti představuje její zacházení s krajinou, zaměřili jsme se opět zejména na osvětu ve vztahu k prostředí našich měst, krajiny, či k aktivnímu podílení se na jejich rozvoji, včetně rozvoje vlastních dovedností.

Odborně revidované výstupy pro MŠ, ZŠ i SŠ jsou umisťovány na náš metodický portál v otevřeném formátu, který umožňuje jejich uzpůsobení konkrétní situaci a kontextu. Letošní ročník, tradičně zakončený výstavou na FA ČVUT, se nadále nesl v duchu jiného pohledu na prostor kolem nás, jeho vnímání, podporu souvislostí s okolním světem, či dovedností aktivního občana. Ale stejně tak jsme brali ohled na připomínky pedagogů z předešlého ročníku a tentokrát se zaměřili na navazující či krátké aktivity do hodin.

V tomto akademickém roce dobíhá ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Pechovou i dvouletý cyklus na FP TUL, kterého se v rámci zaměření třech různých předmětů celkově účastnilo 52 studentů s více jak 40 projekty.

Účastníci si cení většinou možnosti mezioborové spolupráce, týmového zapojení, ale též rozvíjení dovedností v oblasti prezentace, komunikace, práce s kolektivem, a možnosti k rozvoji kreativního myšlení a sdílení vlastních zkušeností.

Podívejte se sami na sestřih závěrečné prezentace 17 studentů FA ČVUT, kteří společně vytvořili 26 projektů pro 161 dětí docházejících do deseti různých škol v deseti různých městech. Děti si program téměř bez výjimky užili, zdál se jim zábavný i naučný a užitečný zároveň. Převážná většina by se ráda o tematiku zajímala nadále.

Uplynulé ročníky

Workshop Architektura ve vzdělávání - 1.ročník

Architektura ve vzdělávání jako projekt

Workshop Architektura ve vzdělávání - zpráva z 1.ročníku

Další články


Konference Architektura dětem

Zajímá Vás setkání s těmi, kteří  se věnují osvětě a vzdělávání v tématec...


Ondřej Šefců

Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze, z...