Architekti ve škole

Architekti ve škole představují projekt rozvíjející uvědomělý a odpovědný vztah ke krajině skrze vzdělávání dětí od nejútlejšího věku s využitím tematiky architektury, urbanismu a prostorového plánování. Základ projektu tvoří databáze určená pro sdílení zkušeností a výukové materiály pro školy, pedagogy i neformální vzdělávání. Cílem je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace témat architektury a urbanismu, forem jejich zprostředkování a postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR.

Způsob zacházení s krajinou je odrazem společnosti, kultury. Prostor, kde se tvoří kulturní úroveň národa, představuje rodina, těsně následovaná vzdělávacím systémem. Ať již prožitkem ze hry či jiným zprostředkováním zkušenosti přispíváme k utváření vztahu dětí k místu, kde žijí, a jejich zodpovědnosti k němu. Skrze vzdělávání dětí dochází též k pozvolné aktivaci široké veřejnosti a jejímu nasměrování ke společnosti občanské.


Vznik webových stránek v roce 2014 podpořila Nadace české architektury, která nadále spolu s Fakultou architektury ČVUT a Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultou TUL poskytla podporu třem ročníkům studentského workshopu Architektura ve vzdělávání (2014-2016), a to v souvislosti s jejich konáním, zpracováním výstupů i úpravou databází webových stránek. Vzniklé didaktické materiály naleznete v části Metodiky a návody.

Dne 4. 2. 2016 na zasedání Představenstva rozhodla Česká komora architektů o udělení záštity projektům Architekti ve škole a Architektura ve vzdělávání. V témže roce se též projekt Architekti ve škole stal součástí Aliance pro otevřené vzělávání. O rok později Nadace české architektury (2017) podpořila textové a grafické zpracování první části Ilustrovaného encyklopedického slovníku s příběhem.

V roce 2018 se Architekti ve škole zařadili mezi oceněné projekty v rámci ceny Eduína 2017, díky čemuž za podpory společnosti EDUin mohlo dojít k rekonstrukci webových stránek projektu.

Architekti ve škole svou činností též přispěli mj. výzkumu na Fakultě architektury ČVUT „Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání“ (Stará, 2019) a stejně tak tento výzkum pomohl rozvinout činnost projektu.

Architekti ve škole
EDUin

Obdobné projekty

Celkem 70 projektů


Active Citizens

Česká republika


Architekti ve škole

Česká republika


Architektura do škol

Česká republika