Blog

Já, budova

Časopis pilíř publikoval hodinu tvůrčího psaní "Já budova" vhodnou i pro domácí výuku. Pracovní list Já, budova stačí stáhnout (vytisknout) přečíst, zapřemýšlet a začít psát. A když se budete chtít se svým výtvorem podělit, můžete napsat do redakce časopisu na adresu redakce@casopispilir.cz.

Pilíř – časopis pro pedagogy

Nový časopis o krajině a vystavěném prostředí pro pedagogy Sdílená potřeba uplatňovat témata vystavěného prostředí a volné krajiny ve vzdělávání dětí a mládeže vedla skupinu architektů, pedagogů a výtvarníků k rozhodnutí vydávat on-line časopis o krajině, městech a domech - časopis Pilíř, jehož hlavním cílem a posláním je mezioborová inspirace vedoucí ke zvýšení citlivosti a vnímavosti k okolnímu prostředí – k našim domovům. Věříme, že si v naplánované první řadě šesti čísel čtvrtletně vydávaného časopisu, najdou pro sebe i pro svou práci něco zajímavého učitelé nejrůznějších aprobačních kombinací a všech stupňů škol, stejně tak i všichni zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se věnují výchově nebo volnočasovému vzdělávání dětí a mládeže. První číslo s tématem Domov vychází 9. března 2020 a je dostupný z webových stránek...

Procesy pokroku

Procesy pokroku – jak zjednodušit život aktivním občanům i veřejné správě? I lidé pohybující se kolem projektu Architekti ve škole přispívají svou zkušeností k projektu spolku Pěstuj prostor "Procesy pokroku". <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Y34qVjfz9LM" width="560"></iframe> Více na stránkách Pěstuj prostor. Autor fotografie: Gabriela Homolová.

Puzzle na Slovensku!

Metodiku Městské puzzle autorek Terezy Červené a Nikol Karabcové vyzkoušeli i na Súkromné ZŠ Bakomi, Banská Štiavnica. Přečtěte si o jejich zkušenosti a vyzkoušejte! Více v článku "Ako sme sa na vlastivede učili o meste a jeho funkciách" a na facebooku školy. Zdroj: facebook soukromé...