Umění pro veřejný prostor Pardubic

Jednou z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás.

Pardubická GAMPA ve spolupráci s Divadlem 29, Východočeskou galerií v Pardubicích a Východočeským muzeem na konec září připravila sérii diskuzních kruhů, jejichž cílem je sdílení zkušeností a společné hledání odpovědí na otázky týkající se péče o existující umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic, podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti, vzdělávání, nebo udržitelného fungování a ekologie. U kulatých stolů zasednou přizvaní odborníci, zástupci místních kulturních a vzdělávacích organizací, iniciativ, města či městských obvodů i širší angažované veřejnosti. S jejich výstupy se pak budete moci v rámci otevřené diskuze seznámit ve středu 29. září 2021 od 18:00 v Divadle 29.

Čtvrtek 30. září 2021 pak bude věnován procházkám a komentovaným prohlídkám a projížďkám: za pardubickou moderní architekturou (od 13:00, sraz u zámecké brány), za legendami a příběhy starého města (od 15:30, sraz u zámecké brány), na kole za sochařskými díly ve veřejném prostoru (od 17:00, sraz u Východočeské galerie na zámku) anebo s umělkyní Markétou Kinterovou po tom, co v městském prostoru tolik nevnímáme (od 15:00, sraz u GAMPY). Den pro veřejný prostor pak uzavře přednáška Veroniky Schiebelové ve Východočeském muzeu (od 19:00), která na ukázkách historických fotografií dá nahlédnout, jak zacházet s reklamou ve veřejném prostoru.

Text převzat ze stránek GAMPA, Pardubice.

Přílohy ke stažení

Další články


Má každý dům svého architekta?

První ochutnávka ilustrovaného slovníku architektury. Slovník podpořila Nadace české ar...


Architekti v Plzni II

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architekt...


EVVO příručka a SP EVVO

Na veřejném projednání návrhu Státního programu EVVO a EP dne 8. úno...