Umění pro veřejný prostor Pardubic

Jednou z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás.

Pardubická GAMPA ve spolupráci s Divadlem 29, Východočeskou galerií v Pardubicích a Východočeským muzeem na konec září připravila sérii diskuzních kruhů, jejichž cílem je sdílení zkušeností a společné hledání odpovědí na otázky týkající se péče o existující umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic, podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti, vzdělávání, nebo udržitelného fungování a ekologie. U kulatých stolů zasednou přizvaní odborníci, zástupci místních kulturních a vzdělávacích organizací, iniciativ, města či městských obvodů i širší angažované veřejnosti. S jejich výstupy se pak budete moci v rámci otevřené diskuze seznámit ve středu 29. září 2021 od 18:00 v Divadle 29.

Čtvrtek 30. září 2021 pak bude věnován procházkám a komentovaným prohlídkám a projížďkám: za pardubickou moderní architekturou (od 13:00, sraz u zámecké brány), za legendami a příběhy starého města (od 15:30, sraz u zámecké brány), na kole za sochařskými díly ve veřejném prostoru (od 17:00, sraz u Východočeské galerie na zámku) anebo s umělkyní Markétou Kinterovou po tom, co v městském prostoru tolik nevnímáme (od 15:00, sraz u GAMPY). Den pro veřejný prostor pak uzavře přednáška Veroniky Schiebelové ve Východočeském muzeu (od 19:00), která na ukázkách historických fotografií dá nahlédnout, jak zacházet s reklamou ve veřejném prostoru.

Text převzat ze stránek GAMPA, Pardubice.

Přílohy ke stažení

Další články


Tvory mesta

Sledujte s námi projekt Tvory...


Učit architekturu od školky – pozvánka

Kdy: 1.4.2019 Kde: Kaviareň Green Foundation, Búdková 22, Bratis...


Pilíř – časopis pro pedagogy

Nový časopis o krajině a vystavěném prostředí pro pedagogy Sdílená potřeba...