Pilíř – časopis pro pedagogy

Nový časopis o krajině a vystavěném prostředí pro pedagogy

Sdílená potřeba uplatňovat témata vystavěného prostředí a volné krajiny ve vzdělávání dětí a mládeže vedla skupinu architektů, pedagogů a výtvarníků k rozhodnutí vydávat on-line časopis o krajině, městech a domech - časopis Pilíř, jehož hlavním cílem a posláním je mezioborová inspirace vedoucí ke zvýšení citlivosti a vnímavosti k okolnímu prostředí – k našim domovům.

Věříme, že si v naplánované první řadě šesti čísel čtvrtletně vydávaného časopisu, najdou pro sebe i pro svou práci něco zajímavého učitelé nejrůznějších aprobačních kombinací a všech stupňů škol, stejně tak i všichni zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se věnují výchově nebo volnočasovému vzdělávání dětí a mládeže.

První číslo s tématem Domov vychází 9. března 2020 a je dostupný z webových stránek časopisu Pilíř!

Další články


Architekti v Plzni V

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...


Architektura ve vzdělávání

Připojujeme se k iniciativě, která usiluje o začlenění architektury do všech...


Ostrovy na Nákladovém nádraží Žižkov

Co je to město? Jak se tvoří, proč a kdo? Existují mezi domy vztahy? Co je a ...