Procesy pokroku

Procesy pokroku – jak zjednodušit život aktivním občanům i veřejné správě?

I lidé pohybující se kolem projektu Architekti ve škole přispívají svou zkušeností k projektu spolku Pěstuj prostor "Procesy pokroku".

Více na stránkách Pěstuj prostor.

Autor fotografie: Gabriela Homolová.

Další články


Architekti v Plzni IV

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...


OTTA: Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře

26. 5. 2016, Česká komora architektů, Praha


AVV II – prezentace projektů

Studentský workshop na FA ČVUT – "Architektura ve vzdělávání pokračuje"...