Procesy pokroku

Procesy pokroku – jak zjednodušit život aktivním občanům i veřejné správě?

I lidé pohybující se kolem projektu Architekti ve škole přispívají svou zkušeností k projektu spolku Pěstuj prostor "Procesy pokroku".

Více na stránkách Pěstuj prostor.

Autor fotografie: Gabriela Homolová.

Další články


Konference Škola jako místo setkávání 2019

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psycholo...


Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn 25. dubna 2017 Centrum so...


Architekti v Plzni V

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...