Diskuse o vzdělávání pokračuje!

Srdečně Vás zveme na naši večerní prezentaci na Nákladové nádraží Žižkov, v úterý 19.srpna, v 18:30.

Přijďte se podívat a mluvit o Architektuře ve vzdělávání!

Jak přispět k rozvoji všeobecného povědomí o souvislostech mezi kvalitou prostředí a kvalitou života? Odpověď nejen na tuto otázku nabízí Memorandum nazvané "Architektura ve vzdělávání", které vzniklo na základě mezioborového setkání uskutečněného v rámci cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů pořádaný Českou komorou architektů) 1. dubna 2014 v západočeské metropoli ve spolupráci s organizacemi Plzeň 2015, Architekti ve škole, Nadace Proměny Karla Komárka a ARCHIP. Hlavním diskusním tématem bylo systematické zavádění tématu architektury do vzdělávání, které by přispělo k obnově vzájemného vztahu člověka a kulturního prostředí, pochopení širších souvislostí této vazby a rozvoji péči o kvalitu prostředí, tedy i kvalitu života občanů České republiky. Jaké je současné dění a možnosti dalšího vývoje?

Prezentace se uskuteční u environmentálního pavilonu Loop.
Vstup zdarma
Pořadatel: EnviroCity – festival o veřejném prostoru, pod hlavičkou COLL COLL
Spolupořadatel: Landscape festival Praha, Galerie Jaroslava Fragnera
Ve spolupráci: Nákladové nádraží Žižkov

Pozvánka a další informace na facebooku.

Úvodní foto: Jan Slavík

 

Další články


Tvory mesta

Sledujte s námi projekt Tvory...


Má každý dům svého architekta?

První ochutnávka ilustrovaného slovníku architektury. Slovník podpořila Nadace české ar...