Ondřej Šefců

Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze, zajišťoval památkový dohled při obnově paláců pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Valdštejnského paláce pro Senát ČR, pracoval na obnově hradu Křivoklát, hradu ve Strakonicích, Emauzského opatství, baziliky v Třebíči či Karlova mostu a mnoha dalších památek, autor řady odborných článků a publikací, realizoval mnoho odborných a popularizačních přednášek, výstav, zabývá se kresbou památek a městských vedut.

Publikace

ŠEFCŮ, Ondřej: Vymalujte středověk. Grada: Praha, 2016. ISBN: 978-80-247-5725-4.
ŠEFCŮ, Ondřej: Od jeskyně ke katedrále. Grada: 2014. ISBN: 978-80-247-5300-3.
ŠEFCŮ, Ondřej: Architektura, Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3120-9.
ŠEFCŮ, Ondřej a kol: Kamenný most v Praze, obrazové svědectví historie Juditina a Karlova mostu, Museum hl. města Prahy, 2013. ISBN 978-80-85394-95-5.
ŠEFCŮ, Ondřej, ŠTUMPA, Bohumil: 100 osvědčených stavebních detailů, klempířství a pokrývačství. Grada: Praha., 2012. ISBN: 978-80-247-3572-6.
ŠEFCŮ, Ondřej, ŠTUMPA, Bohumil: 100 osvědčených stavebních detailů, zednictví. Grada: Praha., 2011. ISBN: 978-80-247-3580-1.
ŠEFCŮ, Ondřej, ŠTUMPA, Bohumil: 100 osvědčených stavebních detailů, tradice z pohledu dneška. Grada: Praha., 2010. ISBN: 978-80-247-3114-8.
ŠEFCŮ, Ondřej a kol.: Karlův most. Ottovo nakladatelství: Praha, 2010. ISBN: 978-80-7360-924-5.
ŠEFCŮ, Ondřej, KINDL, Vladimír, HŘEBEJK, Jiří, HORYNA, Mojmír: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Enigma, 1996.

Filmy

Jak člověk k architektuře přišel, 2014, námět, storyboard, kresby - krátký animovaný film vytvořený v rámci projektu Hravý architekt.
Legendy kamenného mostu, 2016, námět, storyboard, kresby - krátký animovaný film pro expozici Mystérium věže.
Příběh kamenného mostu, 2017, námět, storyboard, kresby - krátký animovaný film pro expozici Mystérium věže.

Více na: Ondřej Šefců

 

Další články


Příručka o zapojení dětí do tvorby sídel

Jak zapojovat děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí? Hledáte inspiraci? Stáhn...


Architektura ve vzdělávání jako projekt!

(17. října 2014) Praha Architekti ve škole se připojili k inic...


Krašovská zahradní slavnost 2018

Pozvánka na Krašovskou zahradní slavnost do Plzně. –