Politika architektury a stavební kultury ČR

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu prostředí vytvářeného výstavbou, podporovat participaci veřejnosti a zlepšit osvětu a vzdělávání v tématech spojených s architekturou, urbanismem a příbuznými obory.

Politika architektury a stavební kultury ČR

Strategický dokument s celostátní působností byl připraven v souvislosti s „Analýzou stavební kultury“ (2012) a vládním usnesením č. 554 z roku 2011, a Vládou schválen dne 14. ledna 2015.

Politika architektury a stavební kultury mimo jiné reaguje na snahy a tendence škol, nevládních a neziskových organizací a obecně prospěšných společností implementovat tematiku do vzdělávacího systému. Zapracovány tak byly i závěry formulované na dubnovém mezioborovém diskuzním setkání OTTA (1.4.2014, Plzeň) a uveřejněné v memorandu „Architektura ve vzdělávání“(2014).

Více na čtěte v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Další články


reSITE2015 – pozvánka

Letos poprvé pořadatelé reSITE konference, ve spolupráci s profesionální agenturou “C...


Krašovská zahradní slavnost 2018

Pozvánka na Krašovskou zahradní slavnost do Plzně. –


Ondřej Šefců

Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze, z...