Příručka o zapojení dětí do tvorby sídel

Jak zapojovat děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí? Hledáte inspiraci? Stáhněte si našeho stručného průvodce!

Metodická příručka se věnuje tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování. Publikace vznikla v rámci projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+. Na jejím vzniku se podíleli partnerské organizace Nadácia pre deti Slovenska, dialog architekti s.r.o., krasy terasy a Česká rada dětí a mládeže, které čerpaly z vlastní mnohaleté zkušenosti s tématem v praxi, z výzkumu FA ČVUT Praha (Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání, K. Stará, 2019) a FA STU Bratislava, ale též z projektu Architekti ve škole. Publikace Vám přiblíží teoretickou stránku zapojování dětí a mladých lidí a představí metody spolu s příklady dobré praxe.

Příručka vznikla v české a slovenské verzi a stáhnout si ji můžete ve formátu ke čtení či k oboustrannému tisku na A4.

Příručku jsme zařadili i do knihovny metodik zde.

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Další články


Architekti v Plzni I

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...


Má každý dům svého architekta?

První ochutnávka ilustrovaného slovníku architektury. Slovník podpořila Nadace české ar...


Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn 25. dubna 2017 Centrum so...