Architekti v Plzni VIII

I v letošním roce (25.11 a 27.11. 2014) jsme v Plzni spolupracovali na projektu Kreativní demokratická škola:Pěstuj prostor, jehož účelem je podpořit vztah žáků a studentů k prostředí města, ve kterém žijí.

Úkolem zapojených žáků je vybrat si téma ve veřejném prostoru, ke kterému mají osobní vztah. Žáci pracují v týmech fugujících na demokratických principech a v průběhu programu se seznamují s postupy plánování projektů, či se učí komunikaci s úřady i odborníky. Svou činnost pak aktivně komunikují s veřejností a na závěr svůj projekt prezentují před odbornou porotou. Přínosem programu pro město jsou náměty na řešení konkrétních problémů ve veřej­ném prostoru, ale u žáků a studentů se zvyšuje motivace a schopnost zajímat se o problémy svého okolí a zaujmout k nim postoj.

V tomto ročníku jsme se s žáky a studenty opět ponořili do problematiky veřejného prostoru a vydali se na terénní průzkum okolí 16. základní a mateřské školy, 28. základní školy, Masarykovy základní školy a Integrované střední školy živnostenské.

Odkaz na projekt – Veřejný prostor

Další články


Architekti s učiteli v Hradci

Na přelomu května a června proběhlo celostátní setkání Asociace výtvarných ped...


Architekti v Plzni I

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...


Architekti v Plzni VI

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vzn...