Architekti ve škole

Architekti ve škole představují projekt rozvíjející uvědomělý a odpovědný vztah ke krajině skrze vzdělávání dětí od nejútlejšího věku s využitím tematiky architektury, urbanismu a prostorového plánování. Základ projektu tvoří databáze určená pro sdílení zkušeností a výukové materiály pro školy, pedagogy i neformální vzdělávání. Cílem je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace témat architektury a urbanismu, forem jejich zprostředkování a postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR.

Způsob zacházení s krajinou je odrazem společnosti, kultury. Prostor, kde se tvoří kulturní úroveň národa, představuje rodina, těsně následovaná vzdělávacím systémem. Ať již prožitkem ze hry či jiným zprostředkováním zkušenosti přispíváme k utváření vztahu dětí k místu, kde žijí, a jejich zodpovědnosti k němu. Skrze vzdělávání dětí dochází též k pozvolné aktivaci široké veřejnosti a jejímu nasměrování ke společnosti občanské.


Vznik webových stránek v roce 2014 podpořila Nadace české architektury, která nadále spolu s Fakultou architektury ČVUT a Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultou TUL poskytla podporu třem ročníkům studentského workshopu Architektura ve vzdělávání (2014-2016), a to v souvislosti s jejich konáním, zpracováním výstupů i úpravou databází webových stránek. Vzniklé didaktické materiály naleznete v části Metodiky a návody.

Dne 4. 2. 2016 na zasedání Představenstva rozhodla Česká komora architektů o udělení záštity projektům Architekti ve škole a Architektura ve vzdělávání. V témže roce se též projekt Architekti ve škole stal součástí Aliance pro otevřené vzělávání. O rok později Nadace české architektury (2017) podpořila textové a grafické zpracování první části Ilustrovaného encyklopedického slovníku s příběhem.

V roce 2018 se Architekti ve škole zařadili mezi oceněné projekty v rámci ceny Eduína 2017, díky čemuž za podpory společnosti EDUin mohlo dojít k rekonstrukci webových stránek projektu.

Architekti ve škole svou činností též přispěli mj. výzkumu na Fakultě architektury ČVUT „Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání“ (Stará, 2019) a stejně tak tento výzkum pomohl rozvinout činnost projektu.

Architekti ve škole
EDUin

Obdobné projekty

Celkem 70 projektů


Škola pro demokracii

Česká republika


Artschool

Česká republika


Auto*Mat

Česká republika


Centrum pro komunitní práci

Česká republika


Crea-edu

Česká republika