Architektura ve vzdělávání jako projekt!

(17. října 2014) Praha Architekti ve škole se připojili k iniciativě založené na osvětové činnosti začleňování architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému. Nejen v souvislosti s Memorandem „Architektura ve vzdělávání“, ale také jako další z řady projektů vznikla spolupráce s Katedrou primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL.

Projekt, jako součást širšího dlouhodobého projektu Architektura ve vzdělávání, reaguje na současnou situaci vzdělávání v tématech spojených s tvorbou kulturního prostředí a potřebu změny popsané v memorandu „Architektura ve vzdělávání“, jenž je výsledkem společného úsilí organizací Architekti ve škole, Nadace Proměny, o.p.s. Plzeň 2015, ARCHIP a České komory architektů, a které vzniklo v návaznosti na dubnové mezioborové setkání v Plzni v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA).

Ve spolupráci s Katedrou primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL a jejími studenty hledáme přístupové cesty, jak probudit v obecném povědomí veřejnosti souvislosti mezi kvalitou krajiny, tedy i vystavěného prostředí a kvalitou našeho života. Vzájemné propojení našich oborů by mělo napomoci začleňování architektury a urbanismu a s nimi souvisejími tématy do vzdělávacího systému, a tím přinést i potenciální možnost změny postoje veřejnosti ke společnému životnímu prostoru a zodpovědnosti vůči němu.

Studenti Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Pedagogiky volného času se po dobu zimního semestru 2014 setkávají s pedagogy i architekty při teoretické přípravě k tvorbě výukových materiálů pro učitele v praxi, které sami vytvářejí a zkušebně realizují.

Vytvořené materiály budou od příštího roku k dispozici učitelům na našich webových stránkách.

Skrze metodické listy na vybraná témata a jejich pilotní realizaci se budeme snažit pomoci rozvoji vzdělávacích aktivit a programů cílených na architekturu, jakožto komplexní obor spojující nejen estetické, technické a kulturní znalosti a dovednosti, ale též jako nedílnou součást našeho životního prostředí odrážející hodnoty a postoje společnosti a tedy ovlivňující kvalitu našeho života.

Součástí projektu byla také přednáška nejen pro zapojené studenty, konaná 22.10.2014 na Katedře primárního vzdělávání.

Další informace k dispozici na stránkách KVP FP TUL a AVEPE

Ke stažení Memorandum „Architektura ve vzdělávání".

Za podpory
Grantu SGS12/204/OHK1/3T/15 a nadačního příspěvku Nadace české architektury 2015

Přílohy ke stažení

Další články


Jak člověk k architektuře přišel

Jak člověk k architektuře přišel je výukový animovaný film vytvořený...


Výsledky žákovské soutěže

Městská část Praha 4 spolu s Architekty ve škole vyhlásila 10. října 2016 Ž...


Eduína 2017

Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a mod...