Puzzle na Slovensku!

Metodiku Městské puzzle autorek Terezy Červené a Nikol Karabcové vyzkoušeli i na Súkromné ZŠ Bakomi, Banská Štiavnica.

Přečtěte si o jejich zkušenosti a vyzkoušejte!

Více v článku "Ako sme sa na vlastivede učili o meste a jeho funkciách" a na facebooku školy.

Zdroj: facebook soukromé ZŠ Bakomi

Další články


Eduína 2017

Cena Eduína každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a mod...


Žákovská ideová soutěž

Městská část Praha 4 spoluMěstská část Praha 4 spolu s Architekty ve škole vyhlašuj...


Poslední piknik před 4. ZŠ, Košutka

V úterý 16. dubna 2019 proběhne rozloučení se sedacím molem a paletovým hadem, které v...