Stručný popis projektu

Postavme si své vlastní město! Formou celodenního workshopu budeme přemýšlet o prostoru kolem nás. Budeme si kreslit, skládat, soutěžit a povídat si na téma města a všeho, co nás obklopuje.

Městské puzzle mají sloužit jako nástroj pro učitele a jako hra pro děti, která je naučí přemýšlet o městě a svém životním prostoru. Kladou si za cíl uvědomění si prostoru, který nás obklopuje a jeho základních vztahů a zákonitostí. Děti se formou hry začínají zajímat o urbanistické a funkční členění města. Výsledkem projektu by poté měl být jejich budoucí zájem o městotvorné procesy v jejich okolí a vzbuzení občanského zájmu, odpovědnosti a iniciativy. Hra může být využita s přesahem do různých předmětů.

*****

Podrobný popis lekce s metodickým komentářem k jednotlivým aktivitám a výkladu problematiky naleznete v příloze.

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
06 prezentace – objekty města
00 návod
05 bydlení
04 doplňkové funkce
03 hlavní funkce
02 krajina
01 kartičky

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen na ZŠ Mendelova, Karviná.

*****

Tereza Červená • Nikol Karabcová • Jan Netušil – grafická podoba puzzlíků

Materiál vznikl v rámci projektu Architekti ve škole po vedením a za podpory: Ing. arch. Kristýny Staré, Ing. arch. Aleše Hamhaltera, Ing. arch. Ondřeje Teplého, Mgr. Josefa Čevory.

Vypracováno v rámci studentského workshopu (za podpory SGS12/204/OHK1/3T/15, FA ČVUT a Nadace české architektury) na FA ČVUT v zimním semestru 2014/2015, který vznikl jako součást dlouhodobého projektu „Architektura ve vzdělávání“ Architekti ve škole.

Editace: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., Ing. arch. Kristýna Stará

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Pilíř, Domov

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 21.06. 2020


Mapa mého města

Mateřská škola | 17.09. 2013