Blog

Sázíme budoucnost!

O iniciativě Sázíme budoucnost Iniciativu Sázíme budoucnost založila a koordinuje Nadace Partnerství. Cílem iniciativy je připravit Českou republiku na změny klimatu. Stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jaké máme. Chceme jich během pěti let do polí, zahrad a měst dostat 10 milionů a vrátit tak do naší krajiny život. Přidejte se k nám!

Příručka o zapojení dětí do tvorby sídel

Jak zapojovat děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí? Hledáte inspiraci? Stáhněte si našeho stručného průvodce! Metodická příručka se věnuje tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování. Publikace vznikla v rámci projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+. Na jejím vzniku se podíleli partnerské organizace Nadácia pre deti Slovenska, dialog architekti s.r.o., krasy terasy a Česká rada dětí a mládeže, které čerpaly z vlastní mnohaleté zkušenosti s tématem v praxi, z výzkumu FA ČVUT Praha (Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání, K. Stará, 2019) a FA STU Bratislava, ale též z projektu Archit...

Workshop Mladá místa

Jak zapojovat děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí? Hledáte inspiraci? Přihlaste se na náš workshop! Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování se věnujeme v rámci projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+. Během série workshopů, na jejichž vzniku se podílí partnerské organizace Nadácia pre deti Slovenska, dialog architekti, Krasy terasy a Česká rada dětí a mládaže, Vám přiblížíme teoretickou stránku zapojování dětí a mladých lidí, představíme příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a v neposlední řadě si s vyzkoušíme některé konkrétní metody. V průběhu workshopu se dozvíte, proč je důležité zapojovat děti a mládež do rozvoje jejich okolí, v jaké fázi je zapojovat a jak připravit aktivity pro plánování s dětmi a mládeží. Budete mít také sk...

Umění pro veřejný prostor Pardubic

Jednou z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás. Pardubická GAMPA ve spolupráci s Divadlem 29, Východočeskou galerií v Pardubicích a Východočeským muzeem na konec září připravila sérii diskuzních kruhů, jejichž cílem je sdílení zkušeností a společné hledání odpovědí na otázky týkající se péče o existující umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic, podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti, vzdělávání, nebo udržitelného fungování a ekologie. U kulatých stolů zasednou přizvaní odborníci, zástupci místních kulturních a vzdělávacích organizací, iniciativ, města či městských obvodů i širší angažované veřejnosti. S jejich výs...