Architekti s učiteli v Liberci

Na konci května 2015 proběhlo v Oblastní galerii Liberec celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů na téma "Inovace metod ve výtvarné výchově".

Architekti ve škole spolu s Mgr. Zuzanou Pechovou prezentovali výsledky prvního ročníku workshopu "Architektura ve vzdělávání" připraveného pro studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze a jeho paralely upravené pro Katedru primárního vzdělávání Fakulty přírodně-humanitní a přírodovědecké TUL "Architektura ve vzdělávání jako projekt!".

Architekti ve škole se připojili k iniciativě založené na osvětové činnosti začleňování architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému. Nejen v souvislosti s Memorandem „Architektura ve vzdělávání“, ale také jako další z řady projektů vznikla spolupráce s Katedrou primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL.

Projekt "Architektura ve vzdělávání" a jeho součást "Architektura ve vzdělávání jako projekt!" reaguje na současnou situaci vzdělávání v tématech spojených s tvorbou kulturního prostředí a potřebu změny popsané ve výše zmíněném memorandu, jenž je výsledkem společného úsilí organizací Architekti ve škole, Nadace Proměny, o.p.s. Plzeň 2015, ARCHIP a České komory architektů, a které bylo sestaveno v návaznosti na mezioborové diskusní setkání v Plzni v rámci cyklu Otevřeného think tanku architektů (OTTA).

Výsledky spolupráce Katedry primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a přírodovědecké TUL, jejích studentů, studentů Fakulty architektury ČVUT a zástupců iniciativy Architekti ve škole jsou postupně uveřejňvány na těchto webových stránkách.

Další články


Architekti ve škole na reSITE2015

Workshop pro děti V rámci červnové konference reSITE2015 jsme připravil...


Sázíme budoucnost!

O iniciativě Sázíme budoucnost Iniciativu


Tvory mesta

Sledujte s námi projekt Tvory...