Blog

Pozvánka na OTTA: Architektura do škol!

První aprílový den vás zveme do Plzně na Otevřený think tank architektů (OTTA) s podtitulem Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání. Setkání pořádáme společně s Českou komorou architektů, Plzní 2015, organizací Architekti ve škole a ARCHIP. Cílem akce je upozornit na absenci architektonického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a poskytnout podporu občanským iniciativám, které se věnují vzdělávání občanské společnosti v oblasti architektury a urbanismu od mateřských škol až po školy střední. Program setkání je rozdělen do dvou hlavních bloků: Během dopoledne budou prezentovány aktivity, na nichž se přímo podílejí školy, a projekty zúčastněných organizací. V rámci odpoledního bloku proběhne diskuze o podobě krátkodobé a dlouhodobé strategie a o možnostech součinnosti zapojených iniciativ. Klíčovým tématem budou teze výzvy,...