Blog

Ostrovy na Nákladovém nádraží Žižkov

Co je to město? Jak se tvoří, proč a kdo? Existují mezi domy vztahy? Co je a k čemu slouží prostor mezi budovami? To vše a mnohem více si mohly děti z prvního stupně základních škol vyzkoušet díky hře Ostrovy na jedné z dílen, kterou jsme připravili ve spolupráci s Nadací Proměny v rámci Landscape Festivalu na Nákladovém nádraží Žižkov. Město mnohdy působí chaoticky a budí v nás strach. Strach, který pramení z neznalosti a nepochopení. Proto se děti na malou chvíli staly architekty, urbanisty, i dalšími profesemi a všichni společně a naplno se ponořily do plánování a následné realizaci města. Hra simuluje základní p...

Architekti s učiteli v Hradci

Na přelomu května a června proběhlo celostátní setkání Asociace výtvarných pedagogů pořádané ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze. Seminář s akreditací MŠMT se konal pod záštitou Primátora města Hradec Králové. V rámci našeho projektu či prvotní výzvy "Architekti pro učitele" jsme se i my ocitli v inspirativních prostorách Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a prezentovali současnou situaci "architektury ve vzdělávání". Diskuse byla velmi podnětná a těšíme se na výsledky navázané spolupráce. Více čtěte v aktualitách na webových stránkách Asociace výtvarných pedagogů.  

Architekti pro učitele

Projekt „Architekti ve škole“  nabízí pedagogům účast na projektu „Architekti pro učitele“. Cílem projektu je zvyšování povědomí o bydlení, architektuře a urbanismu ve školách skrze propojení klíčových témat s látkou probíranou v rámci školních osnov. Důraz bude kladen mimo jiné na téma plzeňského veřejného prostoru.   Po již proběhlé realizaci zkušebních workshopů se studenty a žáky chceme zapojit rovněž pedagogy, neboť to jsou oni, kteří vychovávají budoucí generace a kteří mohou rozšířit naše obzory o své znalosti a zkušenosti. Naším cílem je nastartovat mezioborovou (mezipředmětovou) diskusi se společným tématem architektury a veřejného prostoru. Proces bude probíhat formou přibližně 12 návštěv na škole. Výstupem procesu bude vytvoření pracovních listů (šablon) pro tématické rozšíření výuky.   Spoluprací s kantory chceme nav...

Architekti v Plzni VI

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor (KDŠ:PP) společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a CpKP západní Čechy. Program KDŠ:PP je určen pro základní školy, gymnázia a střední školy v Plzni a je zároveň paralelou celoobčanského programu Pěstuj prostor, ve kterém se shromažďují podněty veřejnosti na drobné až středně velké změny ve veřejném prostoru.   Plzeňské střední a základní školy se programu účastní od roku 2012. Za tuto dobu již přišly s mnohými nápady na vylepšení veřejného prostoru - od úprav parků, nástupišť, rekultivaci podchodu na Americké, rekultivaci hřiště u Radbuzy, po upozornění na špatný stav chodníků či zlepšení orientace v areálu bývalých kasáren na Borech atd. V roce 2013 do KDŠ:PP přispěl i pro...