Stručný popis projektu

Veřejný prostor je využíván mnoha skupinami obyvatelstva, mnohdy s protichůdnými požadavky, které je potřeba skloubit. Děti se díky humorným profilům vcítí do identity jednotlivých věkových skupin a uvědomí si specifické požadavky každé skupiny. Pomocí pocitové mapy pak zaznamenají své emoce z místa v blízkosti školy, které dobře znají, podívají se na ně tedy očima někoho jiného. Následuje debata vedoucí ke kompromisu.

Vzdělávací cíl

Uvědomit si, že je potřeba se o prostor kolem sebe zajímat a dívat se na něj nejen ze svého pohledu, ale také z pohledů všech ostatních skupin obyvatel, a že je potřeba veřejný prostor kolem nás pečlivě plánovat a co nejpřesněji zformulovat problémy místa, aby bylo možné předat úkol architektovi, který má potom za úkol všechny požadavky skloubit do jediného reálného řešení. Aktivita rozvíjí u dětí kromě toho také skupinovou spolupráci, naslouchání cizímu názoru, umění dojít ke kompromisu, stanovování priorit a v neposlední řadě obhajování a prezentování svého názoru.Přínos: pojmenování problému, kompromis, naslouchání, práce ve skupině

*****

Podrobný popis lekce s metodickým komentářem k jednotlivým aktivitám a výkladu problematiky naleznete v příloze.

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
02 inspirace
01 osobní profily
00 návod

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen na ZŠ Filosovské v Praze.

*****

Markéta Kačenová  • Karolína Kopecká  • Marie Kadlecová

Materiál vznikl v rámci projektu Architekti ve škole po vedením a za podpory: Ing. arch. Kristýny Staré, Ing. arch. Aleše Hamhaltera, Ing. arch. Ondřeje Teplého, Mgr. Josefa Čevory.

Vypracováno v rámci studentského workshopu (za podpory SGS12/204/OHK1/3T/15, FA ČVUT a Nadace české architektury) na FA ČVUT v zimním semestru 2014/2015, který vznikl jako součást dlouhodobého projektu „Architektura ve vzdělávání“  Architekti ve škole.

Editace: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., Ing. arch. Kristýna Stará

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Mapa mého města

Mateřská škola | 17.09. 2013


Detektivem v centru města II

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 21.06. 2020


Já, architekt

Základní škola | 01.12. 2017