Alternativní zeleň ve městech

16.12. 2014 Martina Novotná
Klíčová slova: Alternativní zeleňMěsto
Ohodnoťte kvalitu metodiky:

Popis projektu

Města jsou dnes potravinovými pouštěmi, je na každém aby si uvědomoval, co to s sebou nese. Již je ověřeno několik způsobů jak napomoci městským lidem k uvědomění si vztahu k půdě od zahrádkářských kolonií přes komunitní zahrady k úplně malým guerilla zahrádkám. Seminář je interaktivní, poskládaný z teorie praxe i exkurzí. Postupné uvědomování si ceny produktů (nejen potravin).

Vzdělávací cíl

Student má ucelený názor na problematiku pěstitelství ve městě, má základní znalost hodnoty a ekologické stopy potravin. Zná již vyzkoušené vzorce zahrádkářské kolonie, komunitní pěstování, guerillové zahrádky. Má základní přehled o legislativních úskalích jednotlivých metod. Vyzkoušel si jaké je začít s vlastním pěstováním.

Scénář

Celý program je naplánován na 9 setkání.

1. Úvod (1 vyučovací hodina)
Představení předmětu a základních otázek týkajících se tématu (viz prezentace 1)

2. Praktická zkouška, debata nad specifiky města (3 vyučovací hodiny)
V první části založení malé zahrádky na školním pozemku, je-li to možné, jdou použít i pytle a bedny, není-li k dispozici rostlý terén. V druhé potom odhalení specifik města formou brainstormingu a následné dbaty.

3. Shrnutí tématu města, guerillové (partyzánské) zahradničení (1 vyučovací hodina)
Krátké poučené shrnutí tématu města z pohledu architekta, vycházející však z názorů studentů v minulé vyuč. hod. Guerillové zahradničení - co je jeho cílem, jaká jsou omezení ze strany zákona.

4. Exkurse guerillové zahradničení v Praze (3 vyučovací hodiny)
Prohlídka aktuálních guerillových počinů - nutno aktualizovat - většinou jsou tyto počiny dočasné.

5. Znovu objevené principy pěstování (aquaponie, permakltury), komunitní zahrádky (1 vyučovací hodina)
Pěstování na malém prostoru i v interiéru, vše je možné a vlastně již dlouho známé.

6. Exkurze komunitní zahrada Prazelenina (Praha-Holešovice), (3 vyučovací hodiny)
Exkurze do nejstarší z pražských komunitních zahrad.

7. Exkurze zahrádkářská kolonie Ořechovka (Praha-Ořechovka), (3 vyučovací hodiny)
Exkurze do tradiční zahrádkářské kolonie.

8. Zahrádkářské kolonie včera dnes a zítra (1 vyučovací hodina)
Krátký exkurz do historie zahrádkářských osad, následovaný prohlídkou soudobých zahraniční osad, a zakončený předvedením architektonického projektu na téma zahrádkářské osady budoucnosti.

9. Zeměloďka Anděl – prezentace, skutečná hodnota výrobku, film „Nedej se“ (2 vyučovací hodiny)
Prezentace převzatá z webové stránky Zeměloďky, která ukazuje možnost aplikovat soběstačný dům Mike Reynoldse v českém (evropském) prostředí. Vyhodnocení prací na téma cesta výrobku a zdůraznění ekologické stopy a odpovědnosti za vlastní jednání. Na závěr film “Nedej se“ shrnující celou tématiku.

*****

Podrobný popis lekce s metodickým komentářem k jednotlivým aktivitám a výkladu problematiky naleznete v příloze.

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
09 - poznámky k prezentaci
09 - závěrečná prezentace
08 - prezentace - zahrádkářské kolonie
08 - poznámky k prezentaci
06 - exkurze - prazelenina
05 - prezentace - komunitní zahrady
05 - poznámky k prezentaci
04 - poznámky k exkurzi
03 - poznámky k prezentaci
03 - prezentace - guerrilla
02 - poznámky k druhé hodině
01 - úvodní prezentace
01 - poznámky k úvodní hodině
00 - seznam hodin

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen na Gymnáziu Botičská.

* * * * *

Martina Novotná

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Detektivem v centru města

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 14.10. 2017


Na kouzelném ostrově

Základní škola | 01.12. 2017


Provázkové město

Mateřská škola, Základní škola | 01.12. 2017