Změř, analyzuj, vytvoř

21.06. 2020 Anna Michalcová, Veronika Stehlíková
Klíčová slova: MěřeníTvorbaAnalýza
Ohodnoťte kvalitu metodiky:

Rozměry prvků v prostoru či vzdálenosti ve městě vychází z lidského měřítka a schopností člověka. Měřítko prostoru kolem nás i objektů v něm rozmístěných, jako jeden z faktorů ovlivňuje naše pocity z něj, to, zdali se rozhodneme objekty využívat či skutečnost, zdali se do daného místa budeme vracet. Metodika rozvíjí poznávání svého okolí prostřednictvím vlastního těla a v návazné části podporuje kritické myšlení. Rozděluje aktivitu do tří navazujících částí. První, nazvána „ZMĚŘ!“, nabádá žáky k využití vlastního těla ke zjištění rozměrů různých předmětů (délka lavice, výška parapetu aj.). Cílem aktivity je umět si poradit v situaci, kdy u sebe nemáme klasické měřidlo, naučit se lépe vnímat rozměry běžných předmětů a prostoru a jejich vliv na naše vidění.
 
V rámci druhého úkolu, „ANALYZUJ!“, který se odehrává venku, žáci plní s pomocí mapy zadané úkoly, které jim umožňují lépe prostudovat vybraný prostor a na základě diskuse a zhodnocení stavu místa vznikají první podněty pro závěrečnou aktivitu „VYTVOŘ!“. Kritické zhodnocení místa dovedlo žáky k menším či větším návrhům na úpravy prostoru.
 
*****
 
Podrobný popis lekce s metodickým komentářem k jednotlivým aktivitám a výkladu problematiky naleznete v příloze.

 

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
01 poster
02 prezentace
03 metodický list
04 mapy a detaily

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen na Základní škole, Znojmo, Mládeže 3.

*****

Anna Michalcová • Veronika Stehlíková

Materiál vznikl v rámci projektu Architekti ve škole po vedením a za podpory: Ing. arch. Kristýny Staré, Ing. arch. Aleše Hamhaltera, Ing. arch. Ondřeje Teplého, Mgr. Josefa Čevory.

Vypracováno v rámci studentského workshopu (za podpory FA ČVUT a Nadace české architektury 2015) na FA ČVUT v zimním semestru 2015/2016, který vznikl jako součást dlouhodobého projektu „Architektura ve vzdělávání“ – Architekti ve škole.

Editace: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., Ing. arch. Kristýna Stará

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Eiffelovka a dřevěné klády?

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 21.12. 2015


Dobyvatel

Základní škola | 01.12. 2017


Z čeho se staví domy?

Mateřská škola | 17.03. 2015