Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn

25. dubna 2017
Centrum současného umění DOX, Praha

Přijďte si poslechnout 14 řečníků z různých oborů a zapojit se do diskuse na téma:

01 Společnost a budoucnost

Jak porozumět kontextu změn ve společnosti a ve světě.

02 Otevřenost školy ke změně

Co změny ve společnosti znamenají pro školu a jak se s nimi může vypořádat?

03 Škola a budoucnost

Co má smysl ve škole posilovat?
Jaké podmínky pro to školy potřebují?

Více na stránkách: ucimekvalitne.cz/2017


 

 

 

[removed][removed] [removed] embed = new SlidesLiveEmbed('presentation-embed-38900813', { presentationId: '38900813', autoPlay: false // change to true to autoplay the embedded presentation }); [removed]

Další články


Architektura ve vzdělávání

Připojujeme se k iniciativě, která usiluje o začlenění architektury do všech...


Krašovská zahradní slavnost 2018

Pozvánka na Krašovskou zahradní slavnost do Plzně. –


Standardy výtvarné výchovy

Národní ústav pro vzdělávání publikoval Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...