Konference Škola jako místo setkávání 2019

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné!

Dovolujeme si pozvat Vás na dvanáctý ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK a časopisy Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

Škola jako místo k setkávání 2019 aneb učíme se pro život a pro radost z poznávání.

Kdy: 5. dubna 2019 od 9,00 do 17,00 hod.

Kde: FF UK , Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

Cíl: Jako v minulých letech jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

1. výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;

2. příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři.

Více na webových stránkách FFUK v Praze.

Další články


TUTO MĚSTO

Vážení (krajinářští) architekti, umělci a další odborníci na veřejný prostor, 


Architekti ve škole na Vzbuďme Vary

Dětský workshop pro Vzbuďme Vary! Dne 18.9 – 19.9.2015 proběhl v...


Poslední piknik před 4. ZŠ, Košutka

V úterý 16. dubna 2019 proběhne rozloučení se sedacím molem a paletovým hadem, které v...