Ostrovy v Šumperku

Co je to město? Jak se tvoří, proč a kým? Existují mezi domy vztahy? Co je a k čemu slouží prostor mezi budovami? Tvořivě vzdělávací dílna pro děti prvního stupně ZŠ, na motivy hry Ostrovy, pod vedením Ondřeje Teplého, Kristýny Staré a Josefa Čevory.

Pojďte si s námi jedno takové město postavit!

Nutná rezervace na rsvp@okraslovacispolek.org


A jak to vše dopadlo?

Za fotografie děkujeme autorům Radanu Volnohradskému a Zdeňku Dohnálkovi.

Další články


Děti a vztah k prostředí – k poslechu

Záznam z vysielania 1. 4. 2019 nájdete na 


Já, budova

Časopis pilíř publikoval hodinu tvůrčího psaní "Já budova" vhodnou i pro domácí výuk...


Má každý dům svého architekta?

První ochutnávka ilustrovaného slovníku architektury. Slovník podpořila Nadace české ar...