Dívej se kolem sebe

24.04. 2015 Adam Pokorný • Adéla Křížková • Tomáš Kovalčík
Klíčová slova: ProcházkaFotografieŽivot ve městěWorkshopHraMěstoProstředí
Ohodnoťte kvalitu metodiky:

Popis projektu

Projekt se zabývá propojením fotografie a světa kolem nás. Prostřednictvím fotoaparátu se snažíme děti pobídnout k tomu, aby více vnímaly své okolí a byly schopné v základních rovinách definovat jeho vlastnosti a kvality. K tomu účelu využíváme fotografie, díky které lze docílit jedinečných náhledů do světa dětí a do toho, jak vidí svět kolem sebe ony.

Vzdělávací cíl

Všímat si vrstevnatosti věcí a dějů v prostředí jim důvěrně známém. Ukázat, jak se dá svět pozorovat, jak se dá na svět koukat skrze fotografii. Chceme, aby si dokázaly utvořit vlastní názor na věci kolem sebe a více se například se „svým“ místem identifikovaly. 

Cílová skupina

Projekt je cílen pro předškoláky nebo žáky prvního stupně základní školy. Obdobně by se projekt dal použít pro jakoukoliv věkovou skupinu.

Časový rozsah

Program je plánovaný na 100 až 120 minut. Počítá se s přestávkou, žádná činnost v programu nepřesáhne 30 minut.

Pomůcky

Ideální je poskytnout každému dítěti digitální fotoaparát, pokud jich tolik není možné sehnat, postačí 1 fotoaparát do vícečlenné skupinky. K programu je potřeba programové schéma pro orientaci realizátora. Organizátor by měl mít k dispozici tiskárnu, počítač a papíry na které se budou fotografie tisknout. Dále by měl vědět, jakým způsobem bude data z rozdílných fotoaparátů přenášet (datové karty, datové kabely, čtečka paměťových karet…). K doplňujícímu programu jsou zapotřebí běžné pomůcky, jako jsou nůžky, voskovky (pastelky) a papíry. Další pomůckou může být velkoformátový papír s obrázkem školky/školy, který děti na konci programu použijí na koláž z vyfocených snímků. 

Výukové metody

Monologické a dialogické metody, pozorování předmětů a jevů, grafická a výtvarná činnost.

Vzdělávací obsah, vzdělávací obor

Dítě a společnost, Dítě a svět, Umění a kultura (Výtvarná výchova)  

Motivace

Snahou je motivovat každé dítě k vytvoření jeho vlastní papírové fotografie. Motivace příklady (my fotili, teď budete fotit vy). Při práci s fotoaparátem dbát na omezený počet snímků (zmáčknutí spouště – fotografie se nesmí mazat..). 

Scénář

1. ÚVOD

1.1 Seznámení se

1.2 Demonstrace samotného fotografování

Popis činnosti 
Dětem bude v úvodu představen scénář průběhu práce – každé dítě bude mít možnost vytvořit tři fotografie, které vzniknou během procházky po okolí školky. Po tisku pak proběhne jednoduchým výstupem konkretizovat představení fotografií ostatním.

Potřeby
Digitální fotoaparáty. Samolepky, na které si účastníci napíší svá jména a přilepí na oděv (nemusí být, pokud se všichni budou znát). Tři fotografie okolí, na kterých bude realizátor vysvětlovat smysl práce s jeho očekávaným výstupem (proč byla fotografie pořízena, co obsahuje, kde to je, osobní komentář, motivace).

Čas
Přibližně 30 minut

Tipy pro realizátora
V úvodu je vhodné zkontrolovat funkčnost všech fotoaparátů a základně demonstrovat jak fotoaparáty používat. 

V našem případě jsme dopředu vytiskli 3 fotografie, na kterých jsme demonstrovali smysl a činnost práce. Je vhodné zvolit různé typy fotografií, kterými dětem ukážeme, jak rozmanité možnosti ve fotografii jsou (od detailních záběrů po širší scenérie; od spadaných listů po domy). 

Je vhodné zvolit lineární trasu, kterou děti projdou tam a zpět – dítě má šanci po cestě zpátky vyfotit záběr, který mu přijde zajímavý, ale nevyfotilo ho z obavy, že najde záběr lepší. Je nutné s tím děti dopředu seznámit.

Poznámky
Počet pořizovaných fotografií lze snížit, či zvýšit v návaznosti na časovém harmonogramu. 

2. FOTOGRAFOVÁNÍ

2.1 Fotografování během procházky

2.2 Předání fotoaparátů realizátorovi

Popis činnosti 
V průběhu procházky děti pozorují okolí a vybírají vhodné záběry k focení – průběh lze přizpůsobit požadavkům realizátora a to tak, že se dopředu stanoví pravidla, jak focení bude probíhat. 
Po skončení procházky předají děti fotoaparáty realizátorům.

Potřeby
Digitální fotoaparát pro každé dítě / do skupinky
Pláštěnky, deštníky, holínky… (za nepřízně počasí)

Čas
30–45 minut (záleží na výběru realizátora kam děti zavést)

Tipy pro realizátora
V případě nepřízně počasí (déšť, sníh, silný vítr…) mít připravenou alternativu místa k fotografování jako jsou například veřejně přístupné budovy v okolí.
Při samotném focení je vhodné dětem zaručit dostatek času na zhotovení fotografií – jeden z realizátorů jde na konci skupiny a sbírá pomalejší fotografy.
Při naší realizaci měla většina dětí rukavice, přes které nebyla schopna fotoaparát ovládat.
Při přebírání fotoaparátů od dětí je vhodné si je označit jmény. Zjednoduší to následnou práci s fotografiemi.

Poznámky
Děti nemusí mít zkušenost s fotografováním, je tedy vhodné stručné vysvětlení a případná asistence při možných problémech.
Již během focení by mělo docházet k diskuzi, co se dětem na vybrané scéně líbí a proč ji chtějí zachytit. Následný sběr fotoaparátů po procházce by měl probíhat co nejrychleji a systematicky, tak aby nedošlo k záměně fotoaparátů (například opatření fotoaparátu popiskou se jménem žáka.) 

3. FROTÁŽE + TISK FOTOGRAFIÍ

Popis činnosti 
Po příchodu z procházky následuje další činnost – frotáže. Frotáží je myšleno obkreslování struktur jednotlivých materiálů na papír (dřevo, kámen, keramické dlaždice…) Děti tak pozorují jednotlivé odlišnosti zvolených obkreslených materiálů. Realizátor musí zvážit, zda doplňující program bude probíhat uvnitř třídy, či například na zahradě školky.
Během této činnosti je nutné vytisknout fotografie (vystřihování pak bude probíhat individuálně.) 

Potřeby
FROTÁŽE - papíry, voskovky (tužky a pastelky)
TISK - papíry (postačí obyčejný papír), tiskárna

Čas
15 minut

Tipy pro realizátora
Tisknout je vhodné například 3 fotografie na jeden papír A4 – připadne pak na jedno dítě jeden papír, ze kterého si fotografie vystřihne.

Poznámky
Realizátor by měl mít rozmyšleno, na jakém materiálu bude názorně předvádět vznik frotáže. 
Činnost frotáže je možné nahradit svačinou, nebo jinou činností, která zabaví děti v průběhu tisku fotografií (nám se frotáže osvědčily, ačkoliv děti techniku znaly, velmi je bavila.)

4. VYTVOŘENÍ KOLÁŽE Z FOTOGRAFIÍ A FROTÁŽÍ

4.1 Vystřihování fotografií

4.2 Presentace

Popis činnosti 
Každému dítěti se předají papíry s jeho pořízenými fotografiemi. Žák následně vybere jednu fotografii a tu vystřihne. Obdobně bude vybírat jednu frotáž, kterou vystřihovat nemusí. Poté bude probíhat jednoduché představení každého žáka, kdy by měl říci, kde fotografii pořídil, co se mu na ní líbí a proč. Tu pak nalepí na společný papír (lze se podepsat) a vzniklá koláž se vystaví v prostoru třídy.

Potřeby
Nůžky, lepidlo, vhodně zvolený formát papíru dle počtu dětí (je na úvaze organizátora, zda vytvoří plakát s okolím školky, či zda použije papír čistý) na který se následně budou lepit fotografie a frotáže.

Čas
30 minut

Tipy pro realizátora
Presentaci je vhodné dětem předvést na představení vlastní fotografie a frotáže.
Nepoužité fotografie a frotáže si děti mohou odnést domu.

Poznámky
Představení fotografií a jejich kritika dětmi by měla probíhat v co nejméně stresující situaci. Vhodné je tedy například s dětmi vytvořit kroužek.

Metodiky ke stažení
Metodiky ke stažení
00 návod
01 foceno dětmi – ukázka

Výstupy projektu

Poznámky

Projekt byl pilotně zkoušen v MŠ v Praze 6.

*****

Adam Pokorný  • Adéla Křížková  • Tomáš Kovalčík

Materiál vznikl v rámci projektu Architekti ve škole po vedením a za podpory: Ing. arch. Kristýny Staré, Ing. arch. Aleše Hamhaltera, Ing. arch. Ondřeje Teplého, Mgr. Josefa Čevory.

Vypracováno v rámci studentského workshopu (za podpory SGS12/204/OHK1/3T/15, FA ČVUT a Nadace české architektury) na FA ČVUT v zimním semestru 2014/2015, který vznikl jako součást dlouhodobého projektu „Architektura ve vzdělávání“  Architekti ve škole.

Editace: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., Ing. arch. Kristýna Stará

Licence Creative Commons

Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Související metodiky a návody


Proměny mého města

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 05.04. 2015


Alternativní zeleň ve městech

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 16.12. 2014


Pilíř, Veřejný prostor

Střední škola / Gymnázium, Základní škola | 10.01. 2021