Záštita ČKA

Česká komora architektů dne 4.2.2016 na zasedání Představenstva rozhodla o udělení záštity projektů Architekti ve škole a Architektura ve vzdělávání.

Architekti ve škole představují projekt nezávislé mezioborové platformy a vzdělávacího portálu sdílejícího zkušenosti a výukové i metodické materiály pro formální a neformální vzdělávání a osvětu. Cílem projektu je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace témat architektury a urbanismu, forem jejich zprostředkování a možností postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR.

V rámci tohoto projektu vznikl v roce 2014 dlouhodobý program Architektura ve vzdělávání iniciovaný na základě setkání OTTA dne 1.4.2014 v Plzni. Jeho výsledkem prozatím bylo za podpory Fakulty architektury a Nadace české architektury uspořádání dvou ročníků studentského workshopu na Fakultě architektury ČVUT, a s podporou Katedry primárního vzdělávání FP TUL integrace tématu workshopu do výuky pod názvem Architektura jako projekt. Do budoucna je plánované nejen pokračování studentských workshopů ve spolupráci a s podporou FA ČVUT a FP TUL, ale též postupné utváření a publikace ilustrovaného průvodce slovy architektury pro pedagogy, žáky a studenty.

Informace o rozhodnutí naleznete na webových stránkách České komory architektů.

Další články


OTTA: Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře

26. 5. 2016, Česká komora architektů, Praha


Architekti v Plzni VII

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architekt...