Novinky

Vzdělávání dětí v architektuře

  • Kristýna Stará

OTTA: Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře

26. 5. 2016, Česká komora architektů, Praha

Česká komorou architektů (ČKA) ve spolupráci s platformou Architekti ve školeNadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěstuj prostor uspořádala setkání z debatního cyklu OTTA věnované tématu "Vzdělávání dětí a mládeže v architektuře".

Zápis z mezioborové diskuse ke stažení přílohou či na odkazu ČKA.

Vztah a odpovědnost k místu pěstované od dětství, péče o naše prostředí, témata, která tovřila základ kcětnového setkání, které navázalo na na mezioborovou diskusi započatou před dvěma lety v Plzni a memorandum, které se později promítlo do Vládou schválené Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Snažili jsme se zhodnotit aktuální situaci, její vývoj za poslední dva roky a současně nastínit možných další kroky, jejichž cílem by byla integrace tématiky do vzdělávání na všech stupních škol.

Další informace naleznete na:

www.cka.cz
www.nadace-promeny.cz
pestujprostor.plzne.cz
OTTA: Architektura ve vzdělávání (Plzeň, 2014)
Memorandum Architektura ve vzdělávání
Politka architektury a stavební kultury ČR

Soubory ke stažení