Detail projektu

VP a orientace v něm


Popis projektu

Projekt seznamuje se základy dané problematiky. Teoreticky informuje o prostředí ve městě, na příkladech uvádí vhodná a nevhodná řešení prostor. V praktické části potom zahrnuje procházku městem s reprodukcí teoretických znalostí v realitě všedního dne. Účastníci si mají odnést základní přehled o městotvorných prvcích a jiný (nový) pohled na prostředí kolem sebe.

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Fotogalerie