Detail projektu

Veřejný prostor

listopad 2013 • Kristýna Stará
Stupeň školy Základní škola • Předmět Výtvarná výchova, Občanská výchova
Klíčová slova Veřejný prostor, Prezentace

Popis projektu

Přednáška vznikla jako vstupní informace pro druhý ročník projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Projekt seznamoval žáky s pojmem veřejný prostor. Úkolem žáků bylo vytvořit tým, který si měl najít ve svém okolí prostor, na který zpracují projekt jímž daný prostor oživí či zhodnotí. 

V první fázi žáci našli místo, se kterým by se rádi zabývali. My jsem s nimi prošli jejich vytypovaná místa a snažili jsme se klást otázky (Co je veřejný prostor? Jaké jsou hranice veřejného prostoru? Kdo užívá veřejný prostor? V čem je to místo zajímavé? Co je problém tohoto místa? Kde má vybraná lokalita hranice? Jak jsou orientovány lavičky? …) 

Po návštěvě lokalit následovala přednáška (viz příloha), která se pokusila seznámit žáky i učitele s problematikou veřejného prostoru. Přednáška byla ukončena ukázkou projektů architektonické kanceláře, na kterých jsme se snažili prezentovat škálu přístupů k veřejnému prostoru a mnohovrstevnatost problematiky.

Následně žáci vyberou místo pro zpracování a budou vytvářet projekt do veřejného prostoru. Tato akce probíhala na více školách v Plzni a projekty budou mezi sebou soutěžit.

Detail projektu

Výstupy projektu

Fotogalerie