Novinky

Úspěch pro každého žáka 2017

  • Kristýna Stará

Škola ve světle celospolečenských změn

25. dubna 2017
Centrum současného umění DOX, Praha

Přijďte si poslechnout 14 řečníků z různých oborů a zapojit se do diskuse na téma:

01 Společnost a budoucnost

Jak porozumět kontextu změn ve společnosti a ve světě.

02 Otevřenost školy ke změně

Co změny ve společnosti znamenají pro školu a jak se s nimi může vypořádat?

03 Škola a budoucnost

Co má smysl ve škole posilovat?
Jaké podmínky pro to školy potřebují?

Více na stránkách: ucimekvalitne.cz/2017