Novinky

Standardy výtvarné výchovy

  • Kristýna Stará

Národní ústav pro vzdělávání publikoval Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova, jejichž součástí je i ukázka ilustrativních úloh s tématikou architektury a urbanismu, která byla sestavena na základě zkušenosti.

Článek a pdf Standardů níže ke stažení na stránce clanky.rvp.cz

Přímý odkaz na pdf ke stažení zde.

Děkujeme autorskému týmu: PaedDr. Markétě Pastorové, která je zároveň jejich editorkou, Mgr. Janě Randákové, Bc. Jolaně Říhové, Ing. arch. Kristýně Staré a Doc. PhDr. Jaroslavu Vančátovi, Ph.D. Dík patří i celé pracovní skupině a recenzentům, bez jejichž podnětů by publikace nevznikla.