Detail projektu

Proměny mého města


Popis projektu

Hra má rozšířit znalosti o vývoji konkrétního města, zábavně podat historická fakta, která ovlivnila jeho současnou podobu. Má rozvíjet schopnost práce s mapou a měřítkem a orientaci v prostoru. Zlepšovat a rozvíjet týmovou spolupráci. To vše při společné výpravě do ulic města, kde jsou připravena stanoviště s různými úkoly. Ze závěrečné diskuse ve třídě, by si měly děti odnést i názor na to, jaké prostory jsou jim příjemné a proč, a naopak.

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Fotogalerie