Novinky

"Ostrovy" na NNŽ

  • Kristýna Stará

Co je to město? Jak se tvoří, proč a kdo? Existují mezi domy vztahy? Co je a k čemu slouží prostor mezi budovami? To vše a mnohem více si mohly děti z prvního stupně základních škol vyzkoušet díky hře Ostrovy na jedné z dílen, kterou jsme připravili ve spolupráci s Nadací Proměny v rámci Landscape Festivalu na Nákladovém nádraží Žižkov.

Město mnohdy působí chaoticky a budí v nás strach. Strach, který pramení z neznalosti a nepochopení. Proto se děti na malou chvíli staly architekty, urbanisty, i dalšími profesemi a všichni společně a naplno se ponořily do plánování a následné realizaci města.

Hra simuluje základní procesy a limity při tvorbě města a osvětluje tak jednotlivé součásti celého jeho mechanismus. Poukazuje také, že existují mezi domy vztahy, spoluvytvářející jiný druh prostoru – veřejný prostor, který není určen pouze vztahy mezi objekty, ale i vnějšími vlivy a zejména lidmi. Během hry měly děti možnost se seznámit s tím, jak město funguje a že jeho tvorba má svá pravidla.

Žádný kvalitní prostor by však nevznikl bez spolupráce a komunikace, proto si i děti nejprve vytvořili společný plán, který prodiskutovali a prezentovali ostatním a po jeho schválení "veřejností a zastupiteli města" se mohly pustit do výstavby. 

I prostřednictvím takovéto hry se mají děti, potažmo dospělí, možnost seznámit s prostředím, ve kterém se každodenně pohybují. Děkujeme tímto Nadaci Proměny, která umožnila další realizaci osvěty v oblasti architektury a s ní souvisejících témat, jejichž začlenění do běžného vzdělávacího systému všech stupňů aktivně podporujeme.

Další informace a fotografie na stránkách Nadace Proměny.

Úvodní foto: Jan Slavík