O platformě

Architekti ve škole jsou jedním z šířeji zaměřených projektů podporující proměny měst a krajiny skrze vzdělávání dětí od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování. Představují zejména otevřenou platformu - vzdělávací portál určený pro sdílení zkušeností a výukové materiály pro školy, pedagogy i neformální vzdělávání. Cílem projektu je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace témat architektury, forem jejího zprostředkování a možností jejího postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR.

Projekt Architekti ve škole

S vědomím, že s novou generací přijdou noví zástupci všech zúčastněných stran v procesech prostorového plánování, snažíme se rozvíjet povědomí společnosti o architektuře, urbanismu, krajině a zejména vztahu krajiny a člověka a jejich vzájemném vlivu.

Jelikož způsob zacházení s krajinou je výrazem kulturní úrovně společnosti, je tedy povědomí krajiny součástí kultury. Prostor, kde se tvoří kulturní úroveň národa, je rodina, těsně následovaná vzdělávacím systémem. Ať již formou prožitků ze hry či předání zkušeností a informací přednáškou přispíváme k utváření vztahu dětí k místu, kde žijí, a jejich zodpovědnosti.

Projekt Architekti ve škole se tedy soustředí na podpoření tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání.

Webová doména Architekti ve škole jakožto univerzální platforma skýtá databázi všech iniciativ a dílčích projektů, jenž se obdobnou tématikou zabývají.

Uveřejněné projekty slouží jako sdílená zkušenost, inspirace k obohacení výuky, případně se na jejich autory můžete obrátit s realizací či školením.

 

Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kontakt

Architekti ve škole

Kristýna Stará / (+420) 723 888 857
kristyna@architektiveskole.cz

Přednášky + projekty + granty

Aleš Hamhalter / (+420) 602 755 784
ales@architektiveskole.cz

Přednášky + granty

Ondřej Teplý / (+420) 777 321 441
ondra@architektiveskole.cz

Přednášky + projekty + granty

Josef Čevora / (+420) 775 229 778
pepe@architektiveskole.cz

Přednášky + projekty + grafika