Detail projektu

Mozaika a matika


Mozaika aneb matematika nás baví

Metodický list zpracovává téma mozaiky prostřednictvím početních operací. Na základě jednotlivých početních příkladů si žáci procvičí sčítání a odčítání do 20. Žáci pracují individuálně, ale i skupinově. Poté, co budou s touto prací hotovi, vznikne každé skupině jakási mozaika, o které nakonec budou komunikovat. Tím se žáci obohatí o nový pojem, mozaika, a to ať již z teoretického hlediska (krátkým, úvodním výkladem učitele doplněným fotografiemi), tak i z praktického hlediska (vlastní mozaikou).

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Soubory ke stažení

Tento projekt obsahuje přílohu. Tato příloha se zobrazí pouze registrovaným uživatelům.