Moje město

duben 2015 • Kristýna Stará
Stupeň školy Základní škola • Předmět Občanská výchova, Výtvarná výchova
Klíčová slova Hra, Město, Vztah k místu, Mapa

Popis projektu

Poznat lépe město a zjistit o něm něco nového, seznámit se s významnými budovami, naučit se orientaci na mapě? Workshop má v dětech probudit zvědavost a touhu poznávat město, ve kterém studují. Díky práci s rozstříhanou mapou si hravou formou uvědomují prostorové vztahy a získávají tak nový pohled na město. Rozšiřují si znalosti o významných budovách a díky diskuzi mají možnost sdílet svůj pocit z veřejného prostoru s ostatními spolužáky.

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Fotogalerie