Detail projektu

Místo, kde žiji


Místo, kde žiji

Žáci si během tohoto projektu osvojí pojmy, jako je město a vesnice, a základní znalosti vztahující se k těmto pojmům. Účastník si nové znalosti osvojuje formou diskuze, prezentace a vlastní realizací projektu.

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Soubory ke stažení

Tento projekt obsahuje přílohu. Tato příloha se zobrazí pouze registrovaným uživatelům.