Novinky

Jak člověk k architektuře přišel

  • Josef Čevora

Jak člověk k architektuře přišel je výukový animovaný film vytvořený pro dětský mezinárodní projekt "Hravý architekt". Video lze shlédnout na youtube.

Film je promítnut i do publikace Od jeskyně ke katedrále (ŠEFCŮ, Ondřej: Od jeskyně ke katedrále. Grada: 2014. ISBN: 978-80-247-5300-3).