Partner projektu

FA ČVUT

  • Kristýna Stará

Fakulta architektury ČVUT podpořila projekt s názvem Architektura ve vzdělávání, v rámci kterého byly na fakultě mezi lety 2014 a 2016 uspořádány tři studentské workshopy pod vedením iniciativy Architekti ve škole.

Cílem projektu je příprava a ověření vzdělávacích aktivit do školních předmětů zaměřených na osvětu v oblasti architektury a urbanismu. Odborně revidované metodické komentáře s podklady k realizaci v rámci předškolního až středního vzdělávání jsou, v souladu s principy Aliance otevřeného vzdělávání, umisťovány do knihovny portálu www.architektiveskole.cz.

V roce 2016 Fakulta architektury podpořila komplexní úpravu webových stránek iniciativy Architekti ve škole.