Novinky

Distrikt se ptá..

  • Kristýna Stará

Distrikt: Jak si ideální ulice představují děti a Města z jiného těsta

Kulturní úroveň společnosti se odráží ve způsobu zacházení s krajinou, s prostorem, který obýváme, a tedy i v kvalitě našeho života. Současný evropský vývoj dokládá, že krajina a nakládání s ní společnost považuje za nedílnou součást své kultury a zodpovědnosti.

Architektura je oborem, který se tvorbě prostoru a jeho rozvoji věnuje, avšak v České republice se vyučuje pouze na univerzitách. Hodiny zaměřené na témata architektury, jako krajina, tvorba měst či význam veřejných prostranství, které by se vyučovaly již od mateřské školy, by ale mohly napomoci vychovávat uvědomělejší občanskou společnost, společnost, která se zajímá a kupříkladu účastní veřejných diskusí o budoucnosti svého města.

Co tedy můžeme udělat pro uvědomění si vzájemného vztahu člověka a prostředí, ve kterém žije? Odpovědi naleznete v memorandu Architektura ve vzdělávání - externí odkaz.