Novinky

Učit architekturu od školky

  • Kristýna Stará

Kdy: 1.4.2019

Kde: Kaviareň Green Foundation, Búdková 22, Bratislava, 14:00-16:00 

Nadácia Green Foundation v spolupráci s platformou WPS Prague (Ženy pražského verejného priestoru) Vás srdečne pozýva na popoludňajší seminár na tému vzdelávania mladých ľudí k harmonickému životnému prostrediu, ktorý predstaví dobrú prax českej platformy: Architekti ve škole a medzinárodného programu Roots & Shoots na Slovensku. 

Za posledné desaťročia nemožno v našich mestách vnímať výrazné zlepšenie kvality rozvoja či už po estetickej alebo environmentálnej stránke. Niektorí tvrdia, že je to vinou architektov, developerov či politikov. Pravdou je, že pokiaľ celá spoločnosť nie je vychovávaná k vnímaniu krásy a harmónie v prostredí, potom je súčasné prostredie výsledkom spoločenského konsenzu. 

Aby sme vychovali ľudí ku komplexnému a harmonickému vzťahu k životnému prostrediu, nemôžeme ich začať formovať až na strednej či vysokej škole. Začať je potrebné už v útlom veku. 

Ako vyučovať architektúru, plánovanie mesta a vytvárať vzťah k miestu a komunite už od materskej školy? Ako ich prierezovosť aplikovať do matematiky, výtvarnej výchovy, etiky, histórie, literatúry či biológie? Ako zároveň viesť mladých ľudí k proaktívnemu prístupu zmeny prostredia, projektovému manažmentu a tvorby? Ako pracovať s učiteľmi? 

Na tieto otázky nám budú odpovedať hostia: 

Ing. arch. Kristýna Stará, architektka, urbanistka, Architekti ve škole, Praha

Mgr. Simona Kuciaková, Ing. Ladislav Bíro, Green Foundation, Bratislava

Vstup zdarma. Pre limitovanú kapacitu prosím potvrďte svoju účasť do piatku 29.3.2019 na adrese: eva.alexyova@greenfoundation.eu