Novinky

Architektura do škol!

  • Josef Čevora

První aprílový den vás zveme do Plzně na Otevřený think tank architektů (OTTA) s podtitulem Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání.

Setkání pořádané společně Českou komorou architektů, společností Plzeň 2015, iniciativou Architekti ve škole, Nadací Proměny a ARCHIP. Cílem akce je upozornit na absenci architektonického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a poskytnout podporu občanským iniciativám, které se věnují vzdělávání občanské společnosti v oblasti architektury a urbanismu od mateřských škol až po školy střední.

Program setkání je rozdělen do dvou hlavních bloků: Během dopoledne budou prezentovány aktivity, na nichž se přímo podílejí školy, a projekty zúčastněných organizací. V rámci odpoledního bloku proběhne diskuze o podobě krátkodobé a dlouhodobé strategie a o možnostech součinnosti zapojených iniciativ. Klíčovým tématem budou teze výzvy, která by měla zformulovat koncept zmíněných strategií a navrhnout doporučení pro ČKA a architektonickou i neziskovou obec.

KDY: 1. dubna 2014 / 9.30–17.30 h
KDE: Dům hudby, Husova 30, Plzeň

Přihlašovat se můžete prostřednictvím e-mailu: holatova@plzen2015.cz