Novinky

Architekti pro učitele

  • Josef Čevora

Iniciativa „Architekti ve škole“  nabízí pedagogům účast na projektu „Architekti pro učitele“. Cílem projektu je zvyšování povědomí o bydlení, architektuře a urbanismu ve školách skrze propojení klíčových témat s látkou probíranou v rámci školních osnov. Důraz bude kladen mimo jiné na téma plzeňského veřejného prostoru.

Po již proběhlé realizaci zkušebních workshopů se studenty a žáky chceme zapojit rovněž pedagogy, neboť to jsou oni, kteří vychovávají budoucí generace a kteří mohou rozšířit naše obzory o své znalosti a zkušenosti. Naším cílem je nastartovat mezioborovou (mezipředmětovou) diskusi se společným tématem architektury a veřejného prostoru. Proces bude probíhat formou přibližně 12 návštěv na škole. Výstupem procesu bude vytvoření pracovních listů (šablon) pro tématické rozšíření výuky.

Spoluprací s kantory chceme navrhnout ucelené přednášky (hodiny), které budou moci využívat při své praxi. Půjde o oboustranné zatraktivnění výuky s technickými, sociálními i estetickými přesahy na pozadí aktuálních témat. Výsledky workshopu budou veřejně publikovány ve formě pracovních sešitů a metodik na portálu „Architekti ve škole“.