Detail projektu

Architekt domu tatínek

listopad 2011 • Aleš Hamhalter
Stupeň školy Mateřská škola • Předmět Jako ze života
Klíčová slova Hra, Workshop

Architektura doby nikdy nebyla tvořena architekty samými, ale byla, a je vždy dána poptávkou, kterou vytvářela společnost, ať již reprezentována dominantním jedincem či jednotlivci z řad občanské společnosti. Poptávka vychází z konkrétních potřeb jednotlivých lidí, okolností doby a její konkrétní zhmotnění je ovlivněno kulturou a představou o kvalitě našeho života. Vnímat krajinu, město, veřejný prostor jako hodnotu, na které záleží a za níž neseme zodpovědnost, je zapotřebí již od dětství. Právě v dětském věku si utváříme hodnoty a učíme se přijímat svou úlohu ve společnosti, a stejně tak bychom si měli být vědomi naší síly měnit prostředí kolem nás. 

Workshop s dětmi předškolního věku je zaměřen na práci s architektem/urbanistou a poznávání města. Nejdříve se jim představí profese architekta jako „Architekt – domu tatínek“ (vzájemnou diskusí se dojde k tomu, co architekt dělá a jak mu děti mohou pomoci v jeho práci). Mluvíme o tom, kde kdo bydlí, jakým způsobem a snažíme se o porozumění kvality bydlení. V druhé části představíme Architekta urbanistu jakožto „Urbanista – tvůrce města“ a povídáme si s dětmi, co takový architekt při své práci dělá, jakým způsobem město tvoří a čím je město tvořeno, jakou roli v něm hrají lidé (i při jeho tvorbě) či jaké jsou ve městě funkce.

Závěrem se všichni setkáme nad mapou a takové jedno město si společně vyrobíme.

Dětem se tak ukazuje nejen profese architekta/urbanisty a spolupráce s ním, ale učí se vnímat město jinýma očima, prostory a jednotlivé vztahy ve městě a v neposlední řadě svou roli v tomto systému.

Detail projektu

Poznámky a odkazy

Výstupy projektu

Fotogalerie