Obdobné projekty

Active Citizens

  • Česká republika

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt organizací British Council a Člověk v tísni, o. p. s. – vzdělávací program Varianty. Projekt usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy.
www.activecitizens.cz